Nieuwjaarsreceptie 2020

Ondernemersfederatie Midden-Delfland (OFMD) organiseerde op 9 januari 2020 de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Leden van Ondernemersvereniging Den Hoorn (OVDH), Ondernemersvereniging Schipluiden (OVS) en Vereniging Maaslandse Ondernemers (VMO) werden verwelkomd bij Trefpunt Party & BusinessEvents in Maasland.

Jaap Renaud, voorzitter OVS, trad in 2019 op als voorzitter van de OFMD. Na het welkomstwoord stond Jaap stil bij het overlijden van een OVDH-lid: 'Herbert van der Windt is op 49-jarige leeftijd komen te overlijden. Hij was een bevlogen ondernemer. Wij zullen hem missen'.
Ieder jaar rouleert het voorzitterschap binnen de OFMD onder de verenigingen. Jaap droeg na zijn woord het stokje over aan Harry Verboon, voorzitter VMO, die in 2020 het voorzitterschap op zich neemt.

Voorzitter Harry blikte terug op het afgelopen jaar: 'dit is het 7e jaar dat er een federatieve nieuwjaarsreceptie plaatsvindt. Vorig jaar bestond Gemeente Midden-Delfland 15 jaar. Het college heeft als speerpunten: landschap, duurzaamheid, inwoners, ontwikkeling en dienstverlening. Als ondernemers en inwoners zijn wij geinteresseerd in de ambitie om 700 woningen te bouwen, want een woningtekort is er in alle drie de kernen. De gemeente heeft geen invloed op het rijksbeleid inzake het toewijzen van sociale huurwoningen, die nu voor een groot deel naar niet-Midden Delflanders gaan. Moeten we het heft in eigen hand nemen en zelf gaan ontwikkelen en verhuren? Dan kun je immers zelf bepalen aan wie'.

'Binnen de verenigingen van de OFMD waren er ook ontwikkelingen. Ondernemersvereniging Den Hoorn is een groeiende ondernemersvereniging, de bijeenkomsten worden goed bezocht. Helaas is er voor de huidige ondernemers en inwoners van Den Hoorn nog steeds geen zicht op het nieuwe centrumplan, met name bereikbaarheid en parkeergelegenheid is een groot punt van aandacht voor 2020.
Bij Ondernemersvereniging Schipluiden worden de bijeenkomsten en uitjes ook drukbezocht. Helaas zijn er per 1 januari weer twee winkels gesloten. De levendigheid is een punt van aandacht. Het kernoverleg heeft tot nu toe niets opgeleverd. Dit is opgestart, vervolgens stil komen te liggen en kabbelt nu een beetje voort. Daar wordt om veel meer daadkracht van de gemeente gevraagd.
Tenslotte Vereniging Maaslandse Ondernemers: wij hebben het dit jaar anders gedaan. In het voorjaar op de fiets langs verschillende leden voor een bedrijvenbezoek met een hapje en een drankje. En in oktober hebben wij ons 30-jarig jubileum uitbundig gevierd. In Maasland zijn we middels de Groep Dorpskern 4 keer per jaar in gesprek met wethouder Renzen en brainstormen we over het levendig houden van onze kern.
Als OFMD hebben wij ook niet stilgezeten. Samen met VNO-NCW en de gemeente een thema-avond in het gemeentehuis georganiseerd waarbij "samenwerking" centraal stond. Ook kunnen wij terugblikken op een drukbezochte thema-avond waarin de WAB werd besproken. Het Bedrijfslevenoverleg met de gemeente zou wat ons betreft nog wat beter en anders kunnen maar dat is dan de uitdaging voor 2020'.

Na de terugblik, richtte Harry zich op 2020: 'Wij zien de economie nog steeds groeien en aan de andere kant verwachten wij dat door stikstof- en PFAS problemen, de bouw en alles wat daaraan gerelateerd is, daar misschien wel 2 jaar last van heeft. En ook de agrariërs weten niet waar zij aan toe zijn'.
Harry rondde zijn toespraak af met een toost: 'Op een gezond, gelukkig, voorspoedig en ondernemend 2020!'

(gallery: all)