OFMD thema-avond "Kansrijk netwerken"

Ondernemersfederatie Midden-Delfland (OFMD) organiseerde voor leden van Vereniging Maaslandse Ondernemers (VMO), Ondernemersvereniging Schipluiden (OVS) en Ondernemersverenging Den Hoorn (OVDH) de jaarlijkse thema-avond. Deze avond stond in het teken van “Kansrijk netwerken”. Hiervoor waren de leden welkom op het gemeentehuis van Midden-Delfland.

Gemeente Midden-Delfland
Na het welkomstwoord van Jaap Renaud, voorzitter OVDH, was het woord aan wethouder Hans Horlings. Midden-Delfland heeft een grote verscheidenheid aan ondernemers. Bedrijfscontactfunctionaris Tessa Siljee is er speciaal voor de ondernemer. De gemeente vindt de middenstand voor de dorpskernen erg belangrijk. Het versterken van de detailhandel is dan ook een aandachtspunt. De recreatieve- en toeristische sector is ook in opkomst. Onlangs is er met die sectoren een merknaam gelanceerd, PUUUR Midden-Delfland, Midden-Delfland en de producten uit het gebied worden gepromoot door dit initiatief.
Voor de ondernemers die ruimte behoeven, zij kunnen zich vestigen in de Harnaschpolder. De gemeente heeft er ruimte beschikbaar gehouden voor lokale ondernemers die zich in de toekomst willen vestigen. Wethouder Horlings roept de belangstellende leden op om daarover contact op te nemen. Naast Harnaschpolder kent Midden-Delfland de bedrijventerreinen Het Ambacht en Kralingerhoek. Midden-Delfland is onderdeel van Metropoolregio Rotterdam/Den Haag. Vooral op het gebied van economie wordt er samengewerkt. Door de aantrekkende economie lopen de bedrijventerreinen al snel vol. Er is daarom een samenwerking gestart voor de regio rondom Den Haag, Businesspark Haaglanden waarmee zij op deze problematiek proberen in te spelen.
In Midden-Delfland zijn er twee nieuwe ontwikkelingen; samen met het Lentiz college en een aantal ondernemers is de gemeente aan het toewerken aan de oprichting van Equestrum, kenniscentrum rondom de paardensport. De andere innovatie is de energietransitie op basis van geothermie.

VNO-NCW Westland-Delfland
Na Hans Horlings was het woord aan Angelique de Wit, regiomanager Westland-Delfland. Direct vertegenwoordigen zij 220 leden en indirect meer dan 700 leden vanwege lokale ondernemersverenigingen die lid zijn, zo ook de aangesloten verenigingen van OFMD door middel van een collectief lidmaatschap. Bart Sosef, bestuurslid, hij vertegenwoordigt de lokale belangen van alle ondernemersverenigingen. VNO-NCW zet zich in voor de belangen van de ondernemers op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Door middel van lobby brengen zij de stem van de ondernemer over. Lokaal zet VNO-NCW zich in voor:

  • Lobby
  • Organiseren van netwerkbijeenkomsten
  • Workshops organiseren met specifieke thema’s
  • Arbeidsmarkt; afgestudeerden die de juiste skills vervaardigd hebben voor het bedrijfsleven
  • Bereikbaarheid; de toegankelijkheid van de weg en bedrijventerreinen
  • Verduurzamen

VNO-NCW geeft leden toegang tot netwerken. Als ondernemers ergens tegenaan lopen dan kunnen zij bemiddelen naar organisaties voor bijvoorbeeld mobiliteit, leerbedrijven.

Bart Sosef, bestuurslid VNO-NCW Westland-Delfland, heeft in zijn portefeuille het lokale bedrijfsleven, lokale bedrijventerreinen, maar ook wat VNO-NCW voor de leden van OFMD kan betekenen. ‘Op het moment dat je elkaar kent dan vind je elkaar ook sneller’ aldus Bart Sosef. Het bestuur bestaat uit ondernemers die hun tijd besteden aan belangenbehartiging en onderwerpen bespreekbaar maken.

Het contact met Gemeente Midden-Delfland zou versterkt kunnen worden, daarvoor roept VNO-NCW de ondernemers op om een onderwerp aan te dragen zodat zij aan de slag kunnen gaan voor de belangenbehartiging van de leden.

Na de sprekers werd de thema-avond informeel afgesloten met een borrel. De ondernemers uit de verschillende kernen kregen de gelegenheid voor een netwerkmoment en het uitwisselen van ervaringen.

(gallery: all)