OFMD thema-avond "Wet Arbeidsmarkt in Balans"

Door de vele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving qua arbeid, organiseerde Ondernemersfederatie Midden-Delfland (OFMD) een extra thema-avond op dinsdag 26 november 2019. De leden van VMO, OVS en OVDH werden geinformeerd over de "Wet Arbeidsmarkt in Balans".

De leden en hun HR-medewerkers kwamen voor de presentatie bijeen bij Renaud & Wolf Adviesgroep in Schipluiden. VMO-lid Lisette Nieuwstraten en haar collega Linda Smit van Verstegen HRM, legden de aanwezigen uit wat de WAB voor invloed heeft voor ondernemers, hoe de WAB in de praktijk werkt en waar zij rekening mee dienen te houden. U kunt de presentatie hier inzien. De belangrijkste adviezen zijn:

  1. Kijk goed naar de huidige tijdelijke contracten in uw onderneming om maximaal gebruik te kunnen maken van de verlengde ketenregeling;

  2. Wanneer u als werkgever als zeker bent dat u een bepaalde werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst wilt behouden, zet de tijdelijke arbeidsovereenkomst dan eerder om in een contract voor onbepaalde tijd om zodoende de lage WW-premie te betalen vanaf 1 januari 2020;

  3. Wanneer u als werkgever tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 afscheid hebt genomen van een langdurig zieke werknemer en u deze werknemer een transitievergoeding hebt betaald, noteer dan de datum 1 april 2020 in uw agenda. Vanaf deze datum kunt u een aanvraag doen bij het UWV voor compensatie van deze betaalde transitievergoeding. Deze compensatie voor ontslag na twee jaar ziekte kan maximaal tot 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Bent u te laat met deze aanvraag, dan ontvangt u geen compensatie;

  4. Overweeg uw oproepcontracten om te zetten in jaarurennorm-contracten. Op deze wijze omzeilt u de vele regels die vanaf 1 januari gelden voor oproepkrachten, betaalt u ook de lage WW-premie en behoudt u een maximale flexibiliteit;

  5. Leg alle afspraken met medewerkers vast met handtekening van de medewerker.

Na de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen en na te praten tijdens de borrel. Ondernemers konden zo hun ervaringen met elkaar delen.

(gallery: all)